MSEM, a.s.

Výstavba a rekonstrukce rozvoden

Výstavba a rekonstrukce rozvoden

Výstavba rozvoden a spínacích stanic je nedílnou a také nezbytnou součástí hlavních produktů naší společnosti. 


Výstavba a rekonstrukce rozvoden zahrnuje:

  • Komplexní výstavbu a rekonstrukci rozvoden  VVN/VN
  • Výstavbu a rekonstrukci rozvoden VN/VN
  • Montáž řídících, ovládacích a chránících  prvků v rozvodnách
  • Montáž silových rozvaděčů v rozvodnách
  • Realizaci souvisejících stavebních prací v rozvodnách


Výstavbu a rekonstrukci rozvoden realizujeme zejména z montážních základen v Ostravě a v Přerově.

Výstavba a rekonstrukce rozvoden
Výstavba a rekonstrukce rozvoden
Výstavba a rekonstrukce rozvoden
Výstavba a rekonstrukce rozvoden
Výstavba a rekonstrukce rozvoden
Výstavba a rekonstrukce rozvoden