MSEM, a.s.

Nová energetika

Nová energetika

Nová energetika představuje výstavbu nových, moderních a ekologických technologií s využitím obnovitelných zdrojů a s cílem dosáhnout energetických úspor.


Činnosti nové energetiky zahrnují:

  • Komplexní zajištění realizace středních a větších obnovitelných zdrojů od studie, žádosti o dotaci, až po vypracování projektové dokumentace, realizaci a uvedení do provozu
  • Vypracování studií a návrhu energetických úspor
  • Návrh a realizace projektů výkonové rovnováhy


Zakázky v oblasti nové energetiky realizujeme po celé České republice.

Našimi pilotními projekty byla výstavba fotovoltaických elektráren na našich montážních základnách v Přerově (2023) a ve Frýdku-Místku (2024).

Spektrum našich zákazníků v oblasti nové energetiky je široké, od měst a obcí, přes středně velké a větší firmy, až po investory, kteří realizují projekty na „zelené louce“.