MSEM, a.s.

TR 400/110/22 kV Kletné

Typ: Výstavba a rekonstrukce rozvoden
Datum: 2012

V roce 2010 se konsorcium firem: EGEM s.r.o., MSEM, a.s., PROFI-ELRO s.r.o. zúčastnilo veřejné obchodní soutěže na realizaci stavby KLETNÉ TR 400/110kV. Zadavatelem byla společnost ČEZ Distribuce, a. s., která zastřešovala společnou investici ČEZ Distribuce, a. s. a ČEPS, a.s.

Naše sdružení v soutěži zvítězilo a naskytla se nám možnost podílet se na realizaci díla, které svým rozsahem a technickými parametry výrazně převyšuje vše, co jsme doposud zhotovili.

Začátek stavby 09/2010

Stavební práce po zahájení stavby probíhaly za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek.

Přesto byl průběžně dodržován sjednaný harmonogram. Pracovitost a um stavbařů zaslouží obdiv.

S nástupem lepšího počasí se stavba dostala nad úroveň země a pokračovala nebývalým tempem.

Koncem léta 2011 tak mohly probíhat dokončovací práce, seřizování a zkoušky.