MSEM, a.s.

Výstavba venkovních a kabelových sítí

Výstavba venkovních a kabelových sítí

Výstavba venkovních a kabelových sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí až do 110 kV a distribučních trafostanic představuje dominantní činnost naší společnosti.


Výstavba venkovních a kabelových sítí zahrnuje:

  • Výstavbu venkovních a kabelových vedení VVN
  • Výstavbu venkovních a kabelových vedení VN, NN
  • Montáž distribučních trafostanic
  • Zajišťování poruchové služby
  • Výměnu a likvidaci transformátorů
  • Opravu základů a nátěry stožárů
  • Montáže veřejného osvětlení
  • Montáže dobíjecích stanic


Výstavbu venkovních a kabelových sítí realizujeme ze všech montážních základen po celé Severní Moravě a v Severních Čechách.

Našimi hlavními zákazníky v oblasti výstavby venkovních a kabelových sítí jsou především ČEZ Distribuce, a. s., EG.D, a.s., Statutární město Ostrava, Dopravní podnik Ostrava a.s. a mnoho dalších státních a soukromých investorů.