MSEM, a.s.

Inženýring - projekční činnost

Inženýring - projekční činnost

Projekční a inženýrská činnost je velmi významnou a nezbytnou součástí řešení energetické výstavby.


Projekční a inženýrská činnost zahrnuje:

  • Projektování sítí VN, NN, včetně distribučních trafostanic
  • Zajištění souvisejících geodetických prací
  • Studie proveditelnosti v oblasti výstavby sítí
  • Majetkoprávní projednání výstavby sítí
  • Komplexní zajištění procesu vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb.


Projekční a inženýrskou činnost realizujeme především pro dva klíčové distributory elektrické energie a to pro ČEZ Distribuci, a. s. a EG.D, a.s.

Vlastní projekční střediska pro ČEZ Distribuci, a. s. jsou ve Frýdku-Místku a Olomouci, projektování sítí pro EG.D, a.s. realizujeme v Přerově.

 Zakázky v oblasti vyvlastnění věcných břemen realizujeme po celé České republice.