MSEM, a.s.

Moravská Ostrava VNk IV-12-8021537 budova Organica

Typ: Nová energetika
Datum: 2023

Projekt 'budova Organica' neboli 'Trojzubec' je považován za evropský unikát představující zcela nový koncept v oblasti stavebnictví a architektury. Společnost MSEM poskytla řešení elektronického napojení celého komplexu pomocí speciální kabelové smyčky. Úkolem bylo napojení kabelové smyčky na páteřní vysokonapěťovou linku, která je zároveň hlavním zdrojem napájení pro nedalekou stavbu Karolinu.


Unikátní řešení

Trasa vysokonapěťového kabelu je vedena v ocelových rourách a nehořlavých obkladech. Tyto obklady jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální ochranu kabelu a zajistily jeho bezproblémovou funkci. Trasa kabelu je vedena podzemím, kde je ukryta v podzemních patrech nové budovy Organica. Toto řešení je unikátní a představuje inovativní přístup k instalaci vysokonapěťových kabelů.

Spokojenost zákazníka

Při přípravě projektu byla společnost MSEM členem týmu, kde spolupracovala s projektanty různých oborů, architekty a následně i s firmami, které se podílely na výstavbě komplexu. Jedná se o firmy  UCED, RUBY project , EURO projekt, HOCHTIEF, Elektromont s.r.o.

Celý tento projekt byl realizován s důrazem na maximální spokojenost všech zúčastněných stran.